ภาคตะวันออก


CODE : UPC-E96-02 

จ.ตราด อาคารที่พักถ.สุขุมวิท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


CODE : UPC-NE96-08 

จ.หนองบัวลำภู สี่แยกตลาดเย็น

ภาคใต้


CODE : UPC-S96-3 

จ.สตูล ร้านยิ่งเจริญ หน้าตลาด...