รับสมัครพนักงานขับรถ (ด่วนมาก!!!)

รับสมัครพนักงานขับรถ (ด่วนมาก!!!)

รายละเอียดของงาน :

-  ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย  

สถานที่ปฎิบัติงาน :

-  ซอยลาดพร้าว 96 ถ.ลาดพร้าว

อัตรา :                              เงินเดือน :

-  1 อัตรา                          -  10,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

-  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-  ต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และใบขับขี่รถยนต์ 6 ล้อ

-  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ และรถบรรทุกไม่น้อยกว่า 2 ปี

-  มีความรู้เรื่องกฎจราจร และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เป็นอย่างดี

-  สามารถตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น และบำรุงรักษารถยนต์ได้

-  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และต่างจังหวัดได้

-  ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

-  ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

-  ทางบริษัทฯ มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้

วิธีการสมัคร :

-  สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ :

ฝ่ายบุคคล

โทร. 0-2931-8561-2 

 

News Update : 2019.03.18 11:48