ลักษณะภาษีป้าย

ลักษณะของภาษีป้าย แบ่งออกเป็นดังนี้

ประเภทที่ 1    อักษรไทยล้วน

ประเภทที่ 2    อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ / ภาพ / เครื่องหมายอื่น

ประเภทที่ 3    3.1 ไม่มีอักษรไทย

                       3.2 อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือ ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

News Update : 2019.03.14 14:07