Hilight » ข่าวประชาสัมพันธ์ 96

รับสมัครพนักงานขับรถ.

   รับสมัครพนักงานขับรถ (ด่วนมาก!!!)

ลักษณะภาษีป้าย.

   ลักษณะภาษีป้าย แบ่งออกเป็นดังนี้

ป้ายบิลบอร์ด (BILLBO.

   ป้ายบิลบอร์ด ( Billboard ) หมายถึง กระดานป้ายหรือกระดานปิดประกาศ บิลบอร์ดเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดในการวางแผนโฆษณาป

img_90

Mini Billboard UPC

จ.สระแก้ว ร้านเจริญสโตร์ ถ.ราษฎรอุทิศ
View Images

img_44

Billboard

พัทยาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี (ขาเข้ากรุงเทพฯ)
View Images

img_28

Billboard

ถนนลำลูกกาคลอง 6 มุ่งหน้า ถ.ลำลูกกาคลอง 1
View Images

img_127

Billboard

ก่อนถึงห้างแมคโคร จ.อุบลราชธานี (ขาออก)
View Images

img_43

Billboard

พัทยาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี (ขาออกจากกรุงเทพฯ)
View Images

img_154

Mini Billboard UPC

จ.อุตรดิตถ์ ร้านใหญ่แอร์
View Images

img_41

Billboard

ถนนพัทยา สาย 3
View Images

img_148

Mini Billboard UPC

จ.กำแพงเพชร ร้านสังวาลย์โลหะสี่แยกธ.ทหารไทย
View Images

 

Digital Media LED Screen

สื่อโฆษณาจอ LED ติดตั้งครอบคลุมภายในอาคารสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ทั้งหมด 9 จุด 21 จอ ทั้งภายใน และภายนอก ใช้จอที่มีความละเอียดคมชัดเสมือนจริง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน

ผู้นำด้านการผลิตสื่อโฆษณา กลางแจ้ง ป้ายโฆษณา
สื่อโฆษณาที่

Form Contact For Your Quesions.